ویژه نامه عصرارتباط
اولین هفته نامه خبری، اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی کشور                 بروز ترین اخبار فن آوری از استان آذربایجان شرقی را در این سامانه بخوانید